Entrar a la plataforma

El punt de trobada entre la Pime i els millors professionals

Pimec, a través del seu departament de Consultoria de Recursos Humans analitza, defineix, assessora, acompanya i implementa a l'empresa polítiques, processos i programes de millora de recursos humans i de gestió de persones, mitjançant una sèrie de serveis que donen cobertura tant des de la perspectiva organitzativa, de la selecció, com del desenvolupament del capital humà, i incorporant elements d'innovació, qualitat, solucions i metodologia a mida, amb l'objectiu de millorar i contribuir a la seva competitivitat empresarial.
PIMEC Petita i Mitjana Empresa de Catalunya està autoritzada com Agència de Col·locació amb el número 0900000071, reconeixent la nostra activitat com a intermediaris en el mercat laboral. Acompanyem a les persones en la cerca de noves oportunitats professionals i col·laborem amb les empreses per a la incorporació de nous professionals.

  • Si ets un/-a professional que cerca un nou projecte i vols donar-te a conèixer
  • Si ets una empresa que cerca professionals i vols difondre les teves vacants: e-recruïtment

El teu portal de feina

Formulari sol·licitud informació

He llegit i accepto les condicions de protecció de dades

De conformitat amb el que disposa l'article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a les persones que emplenin les butlletes contingudes en aquest lloc web que les seves dades personals quedaran incorporades en un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder satisfer la vostra sol·licitud i fer-vos arribar la informació sobre els nostres serveis per correu electrònic o ordinari. El responsable d'aquests fitxers és la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, domiciliada al carrer Viladomat, 174, 08015 de Barcelona, davant la qual podeu exercir, en els termes establerts en l'esmentada normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incloses en els fitxers, adreçant-vos a atencioalsoci@pimec.org

Qualsevol modificació de les vostres dades de caràcter personal haurà de ser notificada per tal que el nostre fitxer estigui actualitzat i no contingui errors. Així mateix, acceptant aquest avís legal reconeixeu que la informació i les dades personals recollides són exactes i certes.

Acceptant aquest avís legal doneu el vostre consentiment, d'acord amb els articles 11 i 34 e) de la LOPD, per comunicar les vostres dades a favor de la Fundació Pimec.

Pimec us informa de que té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat.

PIMEC - Consultoria en Recursos Humans · Tel. 93 496 45 00 - Fax 93 496 45 30 · seleccio@pimec.org - innovarh@pimec.org